Weekoverzicht

Maandag 13 december

FINANCIËN De Eerste Kamer houdt vanaf 19.30 uur de algemene financiële beschouwingen en behandelt de begroting van het ministerie van Financiën, de grootte van de staatsschuld en enkele belastingvoorstellen voor 2000. De vergadering wordt dinsdag voortgezet.

Dinsdag 14 december

VS De Verenigde Staten maken cijfers bekend over de consumentenprijzen en de detailhandelsverkopen in november.

REGIO De Vereniging van Kamers van Koophandel komt met cijfers over de economische ontwikkeling in de KvK-regio's, gebaseerd op de jaarlijkse Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling (ERBO).

CBL Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de branchevereniging van de supermarkten, publiceert cijfers over de (verwachte) omzetontwikkeling van supermarkten voor 1999 en 2000.

Woensdag 15 december

DNB De Nederlandsche Bank (DNB) komt met zijn kwartaalbericht.

VAN HEEK Confectiefabrikant Van Heek-Tweka houdt de algemene vergadering van aandeelhouders.

AKZO Begin van onderhandelingen over een nieuwe CAO voor Akzo. FNV Bondgenoten zet in op een loonsverhoging van 4 procent. De CAO van Akzo is de eerste grote CAO die in 2000 afgesloten wordt.

DE VRIES ROBBÉ De rechtbank van Dordrecht doet uitspraak in de zaak tussen De Vries Robbé en diens voormalige dochter Gevelbouw. Gevelbouw beschuldigt De Vries Robbé ervan 1,6 miljoen gulden verduisterd te hebben. De Vries Robbé stelt daarentegen dat Gevelbouw haar nog 1,6 miljoen schuldig is.

EZ De Tweede Kamer behandelt de uitvoering van het `MDW'-project (Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit) van minister Jorritsma (Economische Zaken). Daarnaast behandelt de Kamer een rapport over de Vestigingswet Bedrijven.

Donderdag 16 december

ECB De raad van bestuur van de Europese Centrale Bank houdt zijn tweewekelijkse vergadering.

HANDEL De Verenigde Staten publiceren de handelsbalans van oktober.

WERKLOOSHEID Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert cijfers over de geregistreerde werkloosheid in de periode september-november. De vorige maand was de werkloosheid, in tegenstelling tot de periode daarvoor, licht gestegen. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden zette de daling zich echter voort.

Vrijdag 17 december

OPTIES Expiratie decemberseries op de optiebeurs.

Redactie: Jochen van Barschot

(e-mail: economie [010] 406 69 07)