Philips mag bouwen aan Campus

Het elektronicaconcern Philips mag beginnen met de bouw van de High Tech Campus in Eindhoven. De Raad van State heeft daar toestemming voor gegeven, zei een woordvoerder van het bedrijf. De Brabantse Milieufederatie heeft bezwaar gemaakt tegen de verleende milieuvergunning. Die organisatie had tevens gevraagd om hangende de behandeling van die zaak geen toestemming te geven om al met de bouw te mogen beginnen. De Raad van State heeft dat laatste verzoek afgewezen.

Philips wil bij het bestaande Natuurkundig Laboratorium een High Tech Campus bouwen. Het bedrijf wil er vrijwel alle onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten concentreren. Op de campus, bestaande uit enkele tientallen nieuwe gebouwen, komen te zijner tijd achtduizend mensen te werken. Het project vergt een investering van 900 miljoen gulden.

De Brabantse milieufederatie is bang dat de aanleg onherstelbare schade toebrengt aan het dal van de rivier de Dommel. Dat gebied heeft volgens de federatie een grote natuurwaarde. Bovendien vormt het een belangrijke schakel tussen natuurgebieden in en buiten de stad.

Philips had al in november willen beginnen met de bouw. Of door de vertraging schade is ontstaan, blijkt volgens de zegsman van het concern pas achteraf. Hij wijst erop dat ongeveer 10 procent van de investeringen ten goede komt aan maatregelen die zijn bedoeld om het milieu te ontzien. (ANP)