IOC benoemt tien topsporters tot lid

In het kader van de hervormingen na de crisis in het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zijn gisteren in Lausanne tien topsporters benoemd tot lid. De bekendste onder hen zijn de Oekraïnse polsstokhoogspringer Sergej Boebka, de Noorse schaatser Johann-Olav Koss en de Russische zwemmer Alexander Popov. De tien sporters waren al lid van de atletencommissie van de IOC. Ook de Nederlandse kroonprins Willem-Alexander kreeg een nieuwe functie binnen het IOC. Hij zal zitting nemen in de nog op te richten nominatiecommissie.

De aanstelling van de atleten Baar, Boulmerka, Boebka, Crooks, Ctrvrtlik, Di Centa, Koss, Popov, Smirnov en Zelezny volgde op het aannemen van alle vijftig, reeds voorgenomen hervormingen. De zomersporters onder hen blijven in elk geval aan tot de Spelen van Sydney als nieuwe verkiezingen worden gehouden, de drie wintersporters zijn bij de Spelen van 2002 in Salt Lake City opnieuw verkiesbaar. De belangrijkste hervorming is dat IOC-leden niet meer kandidaatsteden voor Zomer- en Winterspelen mogen bezoeken. Deze wijziging werd met 90 tegen 10 stemmen aangenomen. Het IOC raakte in een crisis nadat leden in ruil voor gunsten en geld kandidaatsteden hun stem hadden gegeven. Die affaire leidde begin dit jaar tot het royement van tien IOC-leden.

Prins Willem-Alexander toonde zich vereerd met zijn tweede functie binnen het IOC naast het lidmaatschap van de commissie solidariteit. ,,Het is een grote opdracht. De nominatiecommissie is een essentieel onderdeel van het nieuwe IOC.'' De nominatiecommissie zal nieuwe kandidaten voor het IOC-lidmaatschap toetsen op hun merites. De kroonprins toonde zich in op het IOC-congres in Lausanne een verklaard tegenstander van het invoeren van een leeftijdsgrens voor IOC-leden. Die werd bepaald op 70 jaar. ,,Ik ben faliekant tegen leeftijdsdiscrimatie. Ik vind dat in een modern IOC helemaal geen leeftijdsgrens mag bestaan'', sprak de kroonprins.

Willem-Alexander stemde ook tegen het verbod om kandidaatsteden voor de Spelen te bezoeken, al werd dat voorstel met 90 tegen 10 stemmen aangenomen. ,,Ik til er niet zwaar aan. Misschien worden na 2001, als de stad voor 2008 is gekozen, weer veranderingen overwogen.'' De Prins van Oranje deed bij het gevoeligste punt van de hervormingen een voorstel waar veel IOC-leden zich in konden vinden. Hij pleitte voor een rapportagesysteem om de kandidaat-steden toch te kunnen bezoeken, omdat hij in verschillende hoedanigheden veel reist. Hij kreeg veel steun. Zijn voorstel haalde het toch niet, omdat een meerderheid de wens van voorzitter Samaranch volgde. Werkgroep-voorzitter Anita de Frantz bezwoer bovendien dat IOC-leden met een gerust hart de steden mogen bezoeken, als ze maar niets doen in het kader van de olympische ambities aldaar.

Gezien zijn optreden in de ledenvergadering, zou Willem-Alexander niet hebben misstaan in de Commissie 2000. Hij vertelde gisteren daar niet voor te zijn gevraagd. ,,De werkgroepen van de Commissie 2000 zijn gevormd in de periode dat ik op verzoek van premier Kok meer afstand van mijn werkzaamheden voor het IOC heb genomen. Na de sessie van Seoul heb ik wel schriftelijk mogelijke aanpassingen ingediend. Ik zou liegen als ik er niets van heb teruggevonden.''

Door de bliksemsnelle inauguratie van tien topsporters als lid van het IOC, is de Nederlandse kroonprins niet langer de jongste IOC-vertegenwoordiger. Hij heeft nog een jaar of acht te gaan in het IOC, een besluit waar hij zelf voorstemde. In 2007, 2008 of 2009 is de kroonprins aftredend en herkiesbaar. Het jaartal wordt in Sydney bepaald door loting bepaald. ,,Het is goed dat IOC-leden een vaste periode dienen'', zei Willem-Alexander. ,,Ik weet nu niet of ik dan nog wel lid ben of nog wel lid wil zijn.'' Voorlopig wenst de kroonprins zijn olympische ambities te vervullen. ,,Ik heb het lidmaatschap aanvaard om een rol te spelen, niet om stil te zitten'', verklaarde hij.