Industrie verwacht investeringsgroei na stagnatie in '99

De Nederlandse industrie verwacht volgend jaar 5 procent meer te investeren dan dit jaar. Dat blijkt uit vanmorgen bekendgemaakte cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

De eerder voorspelde groei van de investeringen in 1999 zal vermoedelijk uitblijven. Uit peilingen onder ondernemers leidt het CBS nu af dat de investeringen vermoedelijk op het niveau van vorig jaar blijven.

De ondernemers in de metaalindustrie zijn het meest positief over hun investeringen voor volgend jaar. Zij verwachten 17 procent groei ten opzichte van 1999. Dit is opmerkelijk, gelet op het hoge niveau van ruim 5 miljard gulden dat in 1998 en vermoedelijk ook in 1999 wordt bereikt.

Ook de ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie voorzien voor volgend jaar een forse groei van de investeringen. Zij verwachten een stijging met 20 procent ten opzichte van 1999. De investeringen in 1998 en 1999 komen in deze bedrijfstak echter iets lager uit dan in eerdere peilingen. Zowel de grote als de kleine ondernemingen in de voedings- en genotmiddelenindustrie en de metaalindustrie zijn zeer positief over hun investeringen in 2000.

De ondernemers in de chemische industrie verwachten volgend jaar 21 procent minder te investeren dan in 1999. In de aardolie-industrie wordt de in dit voorjaar al voorziene halvering van de investeringen in 1999 ten opzichte van 1998 bevestigd. Volgend jaar wordt een licht herstel verwacht.

In de delfstoffenwinning worden voor komend jaar, na twee jaren daling, weer hogere investeringen verwacht. Hier speelt de ontwikkeling van de olieprijs een belangrijke rol.

Bij de openbare nutsbedrijven wordt voor het jaar 2000 uitgegaan van een teruggang van de investeringen met 16 procent. De investeringen in de bouwnijverheid zullen volgend jaar 23 procent lager uitkomen dan in 1999.

Daarmee wordt de daling versterkt voortgezet; in 1998 bedroegen de investeringen in de bouw nog 2,5 miljard gulden. Dit jaar is dat bedrag naar verwachting 12 procent lager.