Grenscontrole optie tijdens Euro 2000

Nederland en België zullen landen uit het Schengen-gebied tijdens het voetbaltoernooi Euro 2000 raadplegen over het tijdelijk sluiten van de binnengrenzen voor eventuele controle op raddraaiers.

Dat zijn ministers Korthals (Justitie) en Peper (Binnenlandse Zaken) gisteren tijdens de lotingsceremonie in Brussel overeengekomen met de Belgische minister Duquesne (Binnenlandse Zaken).

Nederland en België grijpen hiertoe artikel 2 van het Verdrag van Schengen aan, dat controle bij de binnengrenzen tijdelijk mogelijk maakt. De ministers hebben gekozen voor een `lichte' procedure waarbij ministers in andere landen geraadpleegd worden over het voornemen om in een bepaalde periode te controlen aan de grenzen, op luchthavens en in havens. Een `zware' spoedprocedure hebben zij afgewezen. Voor Nederland betekent de afspraak dat in voorkomende gevallen de Koninklijke Marechaussee weer bij de grenscontrole wordt ingeschakeld. Of tot tijdelijke controle van de binnengrenzen wordt overgegaan, hangt af van de informatie die de beide landen van politie en justitie binnenkrijgen over mogelijke rellen.

Nederland en België sloten april dit jaar al een verdrag voor ,,wederzijdse bijstand'' van politie. Het verdrag maakt het mogelijk dat politiemensen uit de beide landen op elkaars grondgebied op verzoek kunnen optreden.

In Nederland is over het algemeen opgelucht gereageerd op de loting. Alleen de wedstrijden Portugal-Engeland op 12 juni in Eindhoven en Portugal-Duitsland op 20 juni in Rotterdam worden als risicovol ervaren. Directeur-generaal EK 2000, P. van Zunderd, verwacht overigens niet dat voorafgaand aan deze wedstrijden automatisch de controle aan binnengrenzen opnieuw zal worden ingevoerd. ,,We moeten het per geval bekijken'', aldus Van Zunderd.

De burgemeester van Charleroi, Jacques van Gompel, kondigde aan dat met het oog op de wedstrijd Engeland-Duitsland bekeken zal worden of aanvullende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn.

,,Het is zeker een wedstrijd die men vreest. Ik heb al aan mijn collega's en aan de minister van Binnenlandse Zaken gezegd dat het zonder twijfel nodig zal zijn om ons te helpen en ons meer middelen te geven.''

Tot het Schengen-gebied behoren onder andere: Nederland, België, Luxemburg, Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, Zweden, Denemarken, Finland, Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland.