Gesloten front

De afgelopen jaren was er in Den Haag één man die van het onmogelijke het mogelijke wist te maken. Gemeentelijk woordvoerder Paul Andriessen wist vrijwel elke negatieve publicatie over de lekkende tramtunnel te neutraliseren.

Als het ANP en de Haagsche Courant in maart 1998, een maand na het lek, melden dat aannemer BAM (bezig met een aangrenzend project) een claim van ruim een miljoen gulden deponeert omdat diens werk door het lek stil ligt, komen voorlichter Andriessen en wethouder Meijer terstond in actie, zo blijkt uit interne stukken van de gemeente. Andriessen schrijft dat na contact met de BAM ,,met ingang van heden'' de BAM ,,alle media (...) doorverwijst naar de afdeling voorlichting'' van Den Haag. Ook medewerkers op de vloer worden zo ,,geïnstrueerd''. Andriessen besluit: ,,Het ziet er naar uit dat het front nu gesloten is.''

Voor de buitenwereld is Andriessen slechts een voorlichter die naar eigen zeggen ,,heel open en transparant is''. Maar de rol van de voorlichter bij de overheid verandert. De neutrale woordvoerder die zijn werk niet laat beïnvloeden door politieke belangen heeft plaats gemaakt voor de actieve overheidsvoorlichter. En zo groeide ook lopende het tramtunnel-debacle de invloed van Andriessen. In een brief van 8 december van Meijer aan de raad staat onderaan in kleine letters `inlichtingen bij: P. Andriessen'.

Een kort overzicht van inlichtingen die Andriessen de pers gaf:

- 19 februari 1998; tunnel slaat lek op de Kalvermarkt. Andriessen: ,,Niets aan de hand, het is een stabiele situatie.''

- 16 april 1998; eerste berichten over vertraging door het lek. Andriessen: ,,Van vertraging hoeft geen sprake te zijn. Op andere gedeelten wordt nu veel sneller gewerkt waardoor we tijd inhalen.''

- 19 augustus 1999; Werk aan tunnel ligt nog steeds stil. Andriessen: ,,De aannemer werkt nog aan vereenvoudigingen van de bouwmethode. Of de werkzaamheden nog in augustus beginnen, is nog niet zeker.''

- 24 augustus 1999; Den Haag presenteert nieuwe bouwmethode, afgraven onder luchtdruk. Aanvang pas over ,,enkele maanden''. Andriessen: ,,We gaan er vanuit dat in augustus 2001 de eerste trams door de tunnel rijden.''

- 1 december 1999; De tramtunnel in Den Haag is naar verwachting pas in het jaar 2004 klaar. De extra kosten die moeten worden gemaakt om de tunnel alsnog af te kunnen bouwen, worden geschat op een bedrag tussen de 53 en 90 miljoen gulden. Andriessen: ,,We zijn blij dat alle partijen het eens zijn geworden.''

- 7 december 1999; uit interne stukken blijkt dat verschillende partijen minimaal zesmaal al voor het lek hebben gewaarschuwd voor de risico's van lekkages in de zogenoemde groutboog. Andriessen: ,,Dergelijke discussies horen bij de standaardprocedure die tijdens het bouwen van een dergelijk project wordt gevolgd.''

    • Koen Greven