Geen akkoord Duitse pensioenleeftijd

Er is geen akkoord gekomen over de verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd in Duitsland van 65 naar 60 jaar. Werkgevers- en werknemersorganisaties blijven lijnrecht tegenover elkaar staan. Ook de tussenkomst van bondskanselier Schröder bracht gisteren geen uitkomst. Schröder wil met de sociale partners afspraken maken over terugdringing van de werkloosheid. Volgens de vakbeweging kan dat als Duitsers op hun 60ste ophouden met werken. De werkgevers keren zich tegen die plannen omdat ze onbetaalbaar zouden zijn. (DPA)