`Foster Parents pleegt fraude'

De Werkgroep Fosterparents uit het Gelderse Gendt beschuldigt de Sichting Foster Parents Plan ervan geld van Nederlandse adoptie-ouders te innen voor niet-bestaande kinderen. De werkgroep heeft het Derde Wereldcentrum van de Katholieke Universiteit Nijmegen gevraagd onderzoek te doen naar de besteding van het geïnde geld.

Twee jaar geleden eiste de werkgroep tevergeefs inzage in de boekhouding van de stichting Foster Parents. Toen bestonden er al vermoedens dat de stichting geld dat bestemd was voor adoptiekinderen achterhield. De werkgroep heeft adoptieouders onaangekondigd naar Colombia en Haïti af laten reizen. Die ouders zouden hebben dat `hun' geadopteerde kinderen soms helemaal niet bestonden. Volgens de werkgroep hebben de zogenaamd geadopteerde kinderen de donaties van de adoptieouders nooit ontvangen.

Voorzitter F. van Loon van het bestuur van Foster Parents is ,,geschokt en verbaasd door de aantijgingen''. Hij verzekert dat alle 350.000 adoptiekinderen van Nederlandse ouders bestaan en de donaties ontvangen. Van ouders zegt Van Loon nog nooit klachten te hebben ontvangen. Mochten die er zijn, dan adviseert hij hun naar de rechter te gaan.