Zwart zaad

Met gekromde tenen hebben wij het artikel `Zwart zaad' van Mariël Croon gelezen (Z 20 nov.) ,,Een kind kan met alles leven, ook met een anonieme donor'', durft Dr F.J. Meijman, huisarts te Amsterdam te beweren. Iedere (vee)arts weet dat overerfelijke gedragspatronen zich via bloedlijnen in de tweede of derde generatie kunnen herhalen. Veel kinderen vertonen onaangepast gedrag (bijvoorbeeld ADHD/Anorexia/Stemmingsstoornissen) die voortkomen uit erfelijkheid van vaderszijde. Tegenstanders van registratie plegen feitelijk een misdaad tegen de menselijkheid, zij ontnemen het kind het recht hun gezondheid in eigen hand te nemen. Een kind kan met alles leven, inderdaad, dat zeiden sommige artsen veertig jaar geleden ook toen er polio geconstateerd werd. Iedere psychiater weet ook dat anonimiteit welvaartsziekte nummer één: depressiviteit zelfs bevordert. Het wordt anno 1999 tijd dat de politieke vraag gesteld mag worden waar de verantwoordelijkheid van de opbouw van de Nederlandse samenleving ligt en of ouders misschien ook zonder kinderen kunnen leven.