`Twee miljard weg door slecht inkoopbeleid'

Door inefficiënt inkoopbeleid verliezen gemeenten, waterschappen en waterleidingsbedrijven jaarlijks zo'n twee miljard gulden. Van elke drie gulden, die jaarlijks aan inkoop worden gespendeerd, worden er twee op volstrekt amateuristische wijze uitgegeven.

Dat zegt directeur mr. F.W. van der Meer van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI), dat onderzoek heeft gedaan bij 24 gemeenten, tien waterleidingbedrijven en twaalf waterschappen. Zij geven met elkaar jaarlijks 3,2 miljard gulden uit aan inkoop. Het gaat daarbij om de aanschaf van potloden, faxen en koffie-apparaten, maar bijvoorbeeld om ook de aanbesteding van wegenaanleg. Volgens de NEVI valt daarop minimaal 330 miljoen gulden te besparen. Wordt dat bedrag geëxtrapoleerd naar landelijk niveau, dan gaat het om ongeveer twee miljard gulden.

De vereniging adviseert de inkoop van dezelfde artikelen, die verschillende afdelingen binnen één organisatie nu autonoom doen, te bundelen. In dat geval kunnen bijvoorbeeld hogere kortingen worden bedongen. Die bundeling zou nog meer opleveren als gemeenten, waterleidingbedrijven en waterschappen gaan samenwerken in één inkooporganisatie. Daarvoor is professionalisering van de inkopende dienst vereist. De NEVI stelt vast dat diegenen die nu de inkoop regelen `ronduit laag zijn ingeschaald'.