Tehuis voor gehandicapten schiet tekort

De patiëntenzorg in de Hooge Burch in Zwammerdam, een woon- en behandelcentrum voor 658 verstandelijk gehandicapten, schiet ernstig tekort. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor Zuid-Holland.

De Inspectie velt een vernietigend oordeel over de raad van bestuur van de Hooge Burch. Die zou zijn aandacht vooral richten op ,,de strategische positiebepaling'' van de instelling in de gehandicaptenzorg en de kwaliteit van de zorg verwaarlozen.

De instelling is tegelijkertijd betrokken in een fusie en een reorganisatie. Het nut van de fusie is de Inspectie niet duidelijk en de reorganisatie heeft volgens haar geleid tot ,,vervreemding''.

De Inspectie constateert in de hele organisatie een groot gebrek aan vertrouwen in het management. Ouders zouden niet durven klagen uit angst voor gevolgen voor hun kinderen.

Verdere problemen worden veroorzaakt door een groot aantal vacatures. Als gevolg van personeelsgebrek werden bewoners afgelopen zomer soms opgesloten in hun kamer. Om te voorkomen dat nog meer personeel zou afhaken schakelde de directie veiligheidsdiensten in, wat volgens de groepsleiders een inbreuk was op de levenssfeer van de bewoners. Volgens de Inspectie moet de inzet van deze bewakers zo snel mogelijk worden gestaakt.

W. Mulder, lid van de raad van bestuur van de Hooge Burch, ,,herkent'' de conclusies van de Inspectie. Volgens Mulder is de raad sinds de zomer al bezig met het oplossen van de problemen. Zo zou het aantal vacatures inmiddels zijn teruggedrongen en houdt een ,,commissie'' zich bezig met de ,,invulling'' van ,,kwaliteitsbeleid''.

Mulder wil het rapport van de Inspectie ,,breed verspreiden'' in de instelling om een begin te maken met het herstel van de vertrouwensbreuk tussen de leiding en de werkvloer.

Bij de Hooge Burch werken ongeveer dertienhonderd mensen. Van de bewoners wonen er vijfhonderd in gebouwen op het hoofdterrein en de rest in eenheden of sociowoningen daarbuiten, onder meer in Zwammerdam, Bodegraven en Waddinxveen.