Subsidie registraties

Het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties wil stoppen met het subsidiëren van registraties van opera- en dansproducties. In het beleidsplan voor de periode 2000-2004 stelt het fonds staatssecretaris Van der Ploeg (OCW) voor om de kosten daarvan, die nu 2,7 miljoen gulden per jaar bedragen, te betalen uit het programmaversterkingsbudget van de NOS. Volgens het fonds zijn kwalitatief goede opera- en dansregistraties normale culturele activiteiten van de omroep, die `conserverend' van aard zijn en niet behoeven te worden gestimuleerd uit het fondsbudget van 31 miljoen per jaar.

De NOS is tegen het voorstel omdat er relatief veel van zulke programma's worden gemaakt en ze zó kostbaar zijn, dat ze een te grote aanslag doen op het reguliere budget.