Sancties EU tegen Russen om oorlog

De Europese regeringsleiders hebben gisteren beperkte sancties tegen Rusland aangekondigd wegens de oorlog in Tsjetsjenië. Enkele samenwerkingsprogramma's zullen worden opgeschort. Ook zal Moskou worden aangepakt voor de schending van handelsafspraken.

In een verklaring over Tsjetsjenië onderstrepen de regeringsleiders niet te wensen dat Rusland ,,zichzelf van Europa isoleert''. Verder wordt Rusland ,,een belangrijke partner van de Europese Unie'' genoemd. Maar het land moet zich volgens de Europese leiders houden aan zijn verplichtingen om het `strategische partnerschap' tussen beide partijen verder te kunnen ontwikkelen.

De Britse premier Blair sprak gisteren van een ,,harde verklaring''. De Finse minister van Buitenlandse Zaken, Halonen, verklaarde dat de EU ,,krachtig maar ook constructief'' wil zijn.

Premier Kok zei zich ,,buitengewoon bezorgd'' te maken, omdat Rusland zich dreigt te isoleren van het Westen, terwijl Moskou zegt te hechten aan samenwerking met de Europese Unie.

De Europese regeringsleiders veroordelen de intensieve bombardementen op Tsjetsjeense steden, de dreigementen aan de burgers van de hoofdstad Grozny en het ultimatum dat de Russische legerleiding aan hen heeft gesteld dat zij moeten vertrekken om hun leven zeker te stellen, alsook de behandeling van ontheemden. ,,Volledig onaanvaardbaar'', aldus de regeringsleiders. Zij doen een beroep op Moskou daaraan een eind te maken. Het gedrag is volgens hen ook in strijd met de verplichtingen die Rusland is aangegaan binnen de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en als lid van de Raad van Europa.

De Europese waarschuwing komt op het moment dat Moskou tekenen van toegevendheid begint te vertonen. Rusland heeft gezegd dat er gestreefd wordt naar een einde aan de vijandelijkheden, maar dat overleg met Tsjetsjenen tot nu toe geen succes heeft gehad. Minister Sergei Shoigu ontkende gisteren dat er sprake was van een ultimatum aan Grozny.

De sancties die de Europese Unie aankondigde betreffen een ombuiging van het hulpprogramma Tacis, dat zal worden beperkt tot enkele prioriteiten, waaronder mensenrechten, steun voor non-gouvernementele organisaties, nucleaire veiligheid en verbetering van de rechtsbescherming.