Ruzie om campagne

De Stichting Ideeële Reclame (SIRE) en de Gehandicaptenraad zijn in een conflict verzeild geraakt over de nieuwe vuurwerkcampagne van SIRE. De raad en zes andere organisaties voor zieken en gehandicapten vinden de campagne tegen het stunten met vuurwerk stigmatiserend.

De boodschap is volgens hen dat gehandicapten sociaal geïsoleerd raken. Zo blijft een verbrande jongen moederziel alleen in de disco terwijl twee meisjes om zijn vrienden vechten. Dit zou vooroordelen bevestigen en schadelijk zijn voor mensen met een handicap en chronisch zieken. De raad eiste daarom dat SIRE de campagne stopzet. Volgens de raad heeft het `klachten geregend'.

SIRE wilde echter, na uitvoerig overleg, de campagne niet stopzetten. De campagne is volgens SIRE opgezet in overleg met het Nationaal Revalidatie Fonds en gehandicapten zouden vooraf zijn geraadpleegd.

Uit piëteit met gehandicapten zullen de spotjes op radio en televisie wel van een toevoeging worden voorzien, maar over de manier waarop zijn beide partijen het nog niet eens geworden. Volgens F. de Paauw van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie is ook een aanpassing of een toevoeging ,,halfslachtig''. Posters en andere gedrukte uitingen van de campagne worden vooralsnog niet aangepast of van een toevoeging voorzien.