Rotterdam betaalt meer

De gemeente Rotterdam gaat een bepaalde categorie mensen met een gesubsidieerde baan anderhalf keer het minimumloon betalen. Rotterdam gaat daarmee verder dan het Rijk, dat voor deze banen 130 procent vergoedt. Het gaat om de zogenoemde doorstroombanen. Dat zijn banen voor mensen die vijf jaar via de banenpool of in een Melkertbaan aan het werk zijn geweest. Het gaat vooralsnog om 300 banen (in 2000), maar dat worden er meer.