Personalia

Mr. W. (Winnie) Sorgdrager (1948), oud-minister van Justitie, is benoemd tot algemeen voorzitter van het tuchtgerecht van het Productschap voor Pluimvee en Eieren. Zij heeft tot taak een aantal bestaande tuchtcolleges in deze sector te integreren tot een nieuwe tuchtraad. Het betreft een functie voor twee à drie dagen per maand. Zij is lid van de Eerste Kamer voor D66. Begin september is zij door het kabinet benoemd tot voorzitter van de Raad voor Cultuur.