Open Universiteit

Sheila Kamerman schreef een onvolledig stukje onder de denigrerende kop `Het einde van de huisvrouwenacademie' (NRC Handelsblad, 16 november). De Open Universiteit Nederland (OUNL) werd opgericht om mensen die niet konden studeren aan de reguliere universiteit, een kans op hoger onderwijs te geven (niet alleen huisvrouwen). Wie onvoldoende vooropleiding heeft, geen colleges kan lopen etcetera, kan thuis in eigen tijd en tempo toch hoger onderwijs volgen. Zij is geen concurrente van de reguliere universiteit, maar biedt wel een kans het tekort aan hoger opgeleiden aan te vullen.

Een paar jaar geleden werd besloten de studierichtingen strakker te leiden, studenten te stimuleren een jaarpakket van minimaal drie, of meer cursussen af te nemen. Losse cursussen afnemen kan ook. Déze studenten worden niet meegeteld. Deze groep rondt óók WO-opleidingen of deelstudies af.

De faculteiten rechts-, cultuurwetenschappen en psychologie lopen uitstekend. Milieuwetenschappen, bedrijfs- en bestuurskunde, informatica en economie hebben, evenals bij de reguliere universiteiten, te maken met dalende studentenaantallen. De reguliere universiteiten krijgen een extra subsidie van drie miljoen. De OUNL wordt een korting van 15 miljoen in het vooruitzicht gesteld, en opties geboden als: met een reguliere universiteit samengaan of privatiseren.

De OUNL vernieuwde onderwijsmethoden via Internet. Daaraan wordt een flink deel van het budget besteed. Ook andere opleidingen zullen dat doen. De OUNL heeft echter uitstekend onderwijsmateriaal, didactisch zó, dat zelfstudie mogelijk is. Daarom moet de OUNL, naast alle technologische vernieuwing opleidingen blijven bieden voor studenten die voor een wetenschappelijke opleiding kiezen, deze goed bij de start begeleiden en vasthouden, en de losse cursisten erbij betrekken.