Omroepbijdrage

Bij alle ook in deze krant genoemde bezwaren tegen het fiscaliseren van de omroepbijdrage mis ik één ding. Er zijn nog altijd mensen die geen televisie en/of radio hebben. Dit soms om principiële redenen of omdat ze er geen behoefte aan hebben danwel omdat het ze te duur is. Wij zijn bijvoorbeeld afgezien van de kosten van aanschaf en onderhoud van apparatuur, jaarlijks 469 gulden 90 kwijt aan omroepgeld en kabel. Als de inning via de belasting doorgaat zou er in elk geval een vrijstellingsregel moeten zijn voor de niet-kijkers en -luisteraars. Wij betalen niet mee aan de krant van onze buren. Waarom zouden we dat wel moeten doen voor hun andere media?