National Semiconductor

Het Amerikaanse National Semiconductor heeft een sterke winststijging gerealiseerd in de drie maanden tot eind november van dit jaar. De chipmaker zegt te hebben geprofiteerd van een sterke toename in de vraag naar met name analoge chips die worden gebruikt voor communicatie. National Semiconductor realiseerde een winst van 92 miljoen dollar (200 miljoen gulden) over het jongste kwartaal.