Moszkowicz klaagt, Bouterse komt wellicht

Advocaat Moszkowicz tracht het Bouterse-proces te vertragen, zodat het OM niet-ontvankelijk wordt verklaard. Een tussenbalans.

Vroeger duurden alleen de buitenissige strafzaken twee volle dagen. Maar het aanhoren van de preliminaire, formele verweren van advocaat A. Moszkowicz in de strafzaak tegen drugsverdachte D. Bouterse kostte het Haagse hof al bijna twee dagen. De hoger beroepszaak tegen Bouterse is een eigentijdse, wat justitie noemt, megazaak.

De pleitnotities van de opvallend gedreven strafpleiter hadden het formaat van een grootstedelijk telefoonboek. De raadsheren hoorden het glimlachend, geïnteresseerd aan.

Je kon merken dat Moszkowicz zijn beurt bij de rechtbank had overgeslagen. Hij had veel te vertellen, veel te klagen vooral over de Haagse rechters die hem dit voorjaar negeerden toen de advocaat een procedure begon om de strafzaak naar Rotterdam te verplaatsen. De rechters vonden dit misbruik van procesrecht en veroordeelden Bouterse bij verstek met boter en suiker tot 16 jaar.

Ten onrechte, betoogde de advocaat, die de rechtbank herhaaldelijk verweet hem grof en ronduit schandalig te hebben behandeld. Natuurlijk was zijn verplaatsingsverzoek ongebruikelijk geweest, maar kon hij het soms helpen dat de wet die mogelijkheid kent? Dat is toch geen misbruik? Nieuwe jurisprudentie kan alleen ontstaan door advocaten die onconventionele verzoeken indienen, zo hield Moszkowicz de hogere rechters voor.

De advocaat wil dat het hof verklaart dat het vonnis van de rechtbank nietig is. Er moet worden terugverwezen naar een nieuwe rechtbank om de strafzaak van voren af aan te beginnen. Alleen zo heeft Bouterse alsnog de mogelijkheid van een behandeling door twee feitelijke instanties, rechtbank en hof. Vooral een man die zo'n belangrijke positie bekleedt, heeft daar recht op. ,,Op de berechting van een voormalig staatshoofd van Suriname mag geen smet rusten. Dat is een vereiste van behoorlijk interstatelijk verkeer'', aldus Moszkowicz.

Een deel van de tactiek van Moszkowicz is de afgelopen dagen duidelijk geworden. Hij probeert zoveel vertraging te bewerkstelligen, zoals het vragen om een nieuwe behandeling in eerste aanleg, om uiteindelijk succesvol de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie te kunnen vragen. Justitie zou dan haar beurt hebben verspeeld doordat de berechting onredelijk lang heeft geduurd.

Één truc van Moszkowicz is mislukt. Hij weigerde te zeggen dat hij namens zijn cliënt gemachtigd is op te treden. Dat deed hij om te voorkomen dat het OM via hem stukken officieel aan Bouterse kan versturen. Nu het hof verklaarde dat de dagvaarding toch geldig is, zal Moszkowicz zich waarschijnlijk officieel als advocaat opwerpen en dan mag hij meer dan alleen vrijblijvend het woord voeren.

OM en Moszkowicz vliegen elkaar al voorzichtig in de haren. Tot groot ongenoegen van de voorzitter E. Von Brucken Fock die de strafpleiter en advocaat-generaal D. van den Broek gisteren in raadkamer bij zich riep toen men aan het bekvechten sloeg. ,,Een communicatiestoornis was opgeheven'', stelde de president daarna geruststellend vast.

Gisteren veroordeelde het hof Moszkowicz en het OM om het samen eens te worden over de voorwaarden die een verhoor van Bouterse in Nederland mogelijk moeten maken. Justitie zei eerder geen vrijgeleide aan Bouterse te willen geven omdat het te veel gedoe geeft. Het OM zal nu met minister Korthals (Justitie) overleggen wat te doen.

Het hof wil Bouterse horen met het oog op de waarheidsvinding, aldus de president. Dat is een belang dat ook de staande magistraten ter harte moet gaan. Het OM lijkt daarom nauwelijks gronden te hebben om niet royaal mee te werken aan een vrijgeleideregeling.

Of Bouterse uiteindelijk komt lijkt overigens meer een politieke dan een juridische beslissing. Het verhoor over drugshandel van de man die president van zijn land wil worden zal namelijk plaatsvinden op het moment dat de verkiezingscampagne in Suriname in volle gang is.

Woensdag beslist het hof of de rechtbank opnieuw moet beginnen.