Meer dan zes koppen koffie verhoogt de kans op spontane abortus

Zwangere vrouwen die meer dan zes koppen koffie per dag drinken, maken twee keer zoveel kans op een spontane abortus als vrouwen die weinig of geen koffie drinken. Dit is het resultaat van Amerikaans onderzoek dat een eind probeert te maken aan een discussie over de gevaren van cafeïne voor het ongeboren kind (New England Journal of Medicine, 25 nov). Al jaren krijgen zwangere vrouwen het advies om de consumptie van cafeïne tijdens de zwangerschap te matigen. Maar de onderzoeksuitkomsten spreken elkaar tot nu toe tegen. Het gebruik van veel cafeïne tijdens de zwangerschap zou het gewicht van de hersenen van het kind verlagen, een negatieve invloed hebben op de leercapaciteit en het geheugen van kinderen en ten slotte aanleiding kunnen zijn voor een spontane abortus. De onderzoekers probeerden uit te vinden of er een causaal verband bestaat tussen de consumptie van cafeïne en een spontane abortus.

Onderzoek naar het effect van cafeïne op de zwangerschap is moeilijk. Veel proefpersonen geven aan minder koffie te drinken dan ze in werkelijkheid drinken. En is het sterke of slappe koffie? De onderzoekers omzeilden de valkuilen door het paraxanthinegehalte in bloedplasma te meten. Paraxanthine is een afbraakproduct van cafeïne.

De onderzoekers gebruikten plasma dat in de diepvries bewaard was na een bevolkingsonderzoek onder zwangeren dat tussen 1959 en 1962 plaatsvond. Daarbij was bijgehouden welke zwangerschappen in een spontane abortus eindigden. In die tijd dronken zwangere vrouwen nog volop koffie. In 1962 bereikte de koffieconsumptie in Amerika per hoofd van de bevolking bovendien het hoogste niveau ooit.

De paraxanthineconcentratie in het bloedplasma van vrouwen die een spontane abortus gehad hadden was gemiddeld iets hoger dan in de controlegroep. Een statistisch significant verschil was er echter niet. Maar een kleine groep aanstaande moeders had erg veel koffie gedronken. Zij hadden 1.845 nanogram paraxathine per milliliter of meer in hun bloed. Deze groep vrouwen had een twee keer zo grote kans op spontane abortus dan vrouwen die weinig of geen koffie dronken. De onderzoekers schatten dat een paraxanthineconcentratie van 1.845 nanogram per milliliter meestal overeenkomt met zes koppen koffie.