Kritisch rapport over studiehuis achtergehouden

Een rapport uit 1997 waarin wordt voorspeld dat het studiehuis de bovenbouw van havo en vwo zal veranderen ,,in een pedagogische ruïne'' is nooit gepubliceerd. VVD, D66 en SP zijn hier verbolgen over. De Kamerleden Cornielje (VVD) en Lambrechts (D66) hebben vragen gesteld aan staatssecretaris Adelmund (Onderwijs).

Het rapport `De overheid als bovenmeester' over de vernieuwing in de hoogste klassen van havo en vwo werd opgesteld op verzoek van het procesmanagement voortgezet onderwijs (PMVO), de organisatie die de invoering van het studiehuis begeleidt. Het rapport kwam deze week naar buiten door een artikel in HP/De Tijd.

Cornielje vindt het ,,buitengewoon kwalijk'' dat het parlement er geen kennis van heeft kunnen nemen. ,,We willen zo kritisch mogelijk de invoering van het studiehuis volgen. Dan is dergelijke informatie buitengewoon relevant.''

Volgens PMVO-voorzitter R. Zunderdorp is het onderzoek van prof. J. Imelman over het studiehuis nooit gepubliceerd, omdat het niet voldeed aan de opdracht. Imelman zou een `praktisch advies' schrijven om concrete problemen bij de invoering op te lossen. In plaats daarvan schreef Imelman een beschouwing, waarin hij de vloer aanveegde met de ideeën van zijn opdrachtgevers. Zo is het centraal stellen van `vaardigheden' in plaats van kennisoverdracht volgens Imelman desastreus voor het niveau van het onderwijs.

Zunderdorp ontkent dat het niet openbaar is gemaakt omdat het onwelgevallige informatie bevatte. ,,Wij vonden dat een onderwijskundige richtingenstrijd niet via het PMVO moest worden gevoerd, maar in eigen kring en op eigen kosten.'' Volgens hem was de bijdrage van Imelman bovendien overbodig omdat de Kamer al had besloten dat het studiehuis er moest komen. Hij noemt het potsierlijk dat Imelman nu beweert dat het PMVO publicatie tegenhield. ,,Zijn werk was onder de maat. En hij wist vantevoren dat het een intern, vertrouwelijk stuk zou zijn. Tot het moment waarop wij het zouden vinden ermee naar buiten te komen. Dat stond in de onderzoeksopdracht.''