Cyprus

Naar aanleiding van het artikel van 11 november in deze krant over het bezette deel van Cyprus met als titel `Sluit nooit vriendschap met een Byzantijn', willen wij het volgende opmerken.

Het artikel beschrijft slechts gedeeltelijk de omvang van de schending van de mensenrechten van het Cypriotische volk door de Turkse troepen. Turkije is hiervoor door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg veroordeeld.

Rapporten van internationale en onpartijdige organisaties (bijvoorbeeld. de Raad van Europa) spreken niet over `immigranten', zoals in het artikel de kolonisten worden genoemd die illegaal werden overgebracht vanuit Turkije en zich in het bezette deel van de Republiek vestigden. De opmerking in het artikel dat ,,Cyprus Cyprus niet meer is'' wegens de kolonisten is zeer juist.

De verwijzing op de kaart bij het artikel naar de verdeling van het eiland in `Grieks Cyprus' en de `Turkse Republiek Noord-Cyprus' is niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Op Cyprus bestaat de Republiek Cyprus, waarvan het noordelijk deel zich onder illegale Turkse bezetting bevindt.