CORRECTIE

In de noot onder het artikel `Het brein en ik' (W&O, 4 dec) stond een foutief emailadres. Het juiste is: news@nwo.nl