Weissenbruch

Het uitvoerige artikel van C. Bierens `Even snel de wereld rond' (CS 19-11-99) over Weissenbruchs strandgezichten, verdient een aanvulling. Het afstoppen van het vluchtpunt op de horizon voor het oog bleek een succesvolle kunstgreep bij het schilderen van strandgezichten door Haagse-Scholers, tot in den treure nagevolgd. Alles dat het doel diende werd gebruikt, tot schelpenvissers toe. Als uitgangspunt golden destijds enkele door die schilders bewonderde strandgezichten van Adriaan van der Velde (1636-1672). Het belemmeren van het oog in wat het wil zien, maar niet mag zien, is een geestige Hollandse bijdrage tot perspectivische maniërismen, waarbij landschappelijke ideeën teruggaan tot de Stanzen van Raphael.

    • Hans van der Horst