Verzekeraars belanden in rode cijfers

De schadeverzekeraars belanden dit jaar in de rode cijfers. Vooral de autoverzekeringen lijden verlies, ondanks de premieverhogingen die zij in de loop van dit jaar hebben doorgevoerd.

Dit heeft het Verbond van Verzekeraars gisteren bekendgemaakt. Ook verzekeringen tegen aansprakelijkheid, reisverzekeringen en rechtsbijstandverzekeringen zijn in 1999 verliesgevend. Alleen de brandverzekeringen (waar ook stormschade onder valt) laten een stabiel winstgevend niveau zien. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek, dat de cijfers opstelt, heeft echter nog geen gegevens kunnen verwerken naar aanleiding van de storm eerder deze maand die de verzekeraars zo'n 35 miljoen gaat kosten. De schadeverzekeraars hadden net drie winstgevende jaren achter de rug.

Dat de autoverzekeringen dit jaar op een verlies van 2 procent van het premie-inkomen uitkomen, is deels het gevolg van hogere ruitschade. De omvang van de schadeclaims nam in totaal met 1,5 procent toe. ,,De schadefrequentie is met 12 procent toegenomen. Per keer is het bedrag dus lager, wat een gevolg is van de veelvoorkomende ruitschade'', aldus het Verbond. Inmiddels hebben enkele autoverzekeraars hun premies verhoogd om de verliezen te beperken. Over de eerste zes maanden van dit jaar verloren enkele verzekeraars 6 tot 8 procent op hun autoportefeuille.

De premies die de hele schadesector zal innen, stijgen dit jaar ten opzichte van vorig jaar met 600.000 gulden tot 17,8 miljard gulden, een stijging van 3,4 procent. Hoeveel de branche precies in het rood komt is nog niet duidelijk.

Over de komende millenniumwisseling zijn de schadeverzekeraars redelijk optimistisch. Een enquête in augustus liet zien dat slechts 40 procent van de bedrijven en instellingen de computers millenniumproof hebben gemaakt. Volgens het Verbond ,,klinkt dat dramatischer'' dan het is. De belangrijkste sectoren zouden het datumprobleem volledig hebben opgelost. Met betrekking tot de energiesector verwachten de verzekeraars een normale jaarwisseling; dat komt neer op zo'n 2.500 individuele stroomstoringen. Twee procent van de ondervraagden bij de genoemde enquête weet zeker dat ze het millenniumprobleem niet op tijd hebben opgelost.

In Nederland is in totaal 20 miljard gulden geïnvesteerd om het 2000-probleem op te lossen. Ook al blijft directe schade uit, dan nog kunnen de verzekeraars voor problemen komen te staan. ,,In de Verenigde Staten zien we nu de tendens dat bedrijven die investeringen willen claimen bij de automatiseerders. Die kunnen vervolgens bij hun verzekeraar aankloppen'', aldus het Verbond.