Van Blankenstein 5

Lezers (Boeken 12 en 26 november) die geïnteresseerd zijn in de herkomst van de in de biografie van dr. M. van Blankenstein afgebeelde spotprent van L.J. Jordaan `De loods verlaat het schip' (De Groene Amsterdammer 5.12.1936), verwijs ik naar noot 18 op pagina 255 van het boek. In deze noot staat dat de prent van Jordaan een variant is op Dropping the Pilot, een houtgravure van sir John Tenniel (Punch 29.3.1890), die werd gemaakt naar aanleiding van het aftreden van Bismarck als rijkskanselier. De Groene Amsterdammer heeft destijds geen mededeling gedaan over de inspiratiebron van Jordaans spotprent.