Van Blankenstein 4

In Boeken van 12 en 26 november hebben lezers gereageerd op de recensie van de biografie van Marcus van Blankenstein. Beide lezers verwijzen naar een spotprent en de daarop gebruikte metafoor. Over die materie heb ik onlangs een artikel geschreven in De Boekenwereld (jaargang 15, nummer 3 maart 1999). Daarin komt ook de loods die het schip verlaat aan de orde. Ten behoeve van deze twee lezers en en eventuele andere belangstellenden heb ik de vraag van de heer Burger beantwoord, beide prenten kort toegelicht, en twee andere voorbeelden genoemd (een waarvan de tekenaar Tenniel wel bedankt en een waarop Loods Hans van Mierlo het Nederlandse Schip van Staat vermeldt). Overigens was Tenniel ook de illustrator van de eerste druk van Alice in Wonderland.