`Stop op afval in veevoer'

Er mag geen afval meer verwerkt worden in veevoer. Kadavers, afgewerkt frituurvet, rioolslib, afgekeurde cola en keukenafval horen niet thuis in de voeding van dieren en staan haaks op het streven naar een hoogwaardige landbouwproductie.

Dat zei minister Brinkhorst (Landbouw) gisteren op een bijeenkomst van de stichting Duurzame Voedingsmiddelenketen. Brink- horst meent dat het imago van de agrarische sector grote risico's blijft lopen als afval in veevoer wordt verwerkt. Hij noemde onder meer de BSE-affaire (gekke-koeienziekte) en het dioxine-schandaal in België als voorbeeld.

Volgens de minister is het tegenwoordig bijna vanzelfsprekend dat de veevoerindustrie optreedt als alternatieve afvalverwerker. Daardoor krijgt de consument, al dan niet terecht, het idee dat er iets mis is met zijn voedsel. ,,Daarom moeten kadavers uit die stroom verdwijnen. We zijn tenslotte met levensmiddelen bezig. Met de grote belangen die op het spel staan, moeten we die risico's niet willen lopen'', aldus Brinkhorst.

Volgens de landbouwsector kunnen delen van sommige kadavers veilig verwerkt worden tot veevoer. Uitzondering is het zogenoemd risicomateriaal, zoals hersenen, beenmerg en organen.