Scheppingsdrang

In den beginne schiep God de Kat en de Hond

En Hij zag dat het niet goed was:

Ze konden elkaar niet uitstaan.

Dat was niet de bedoeling,

Laat dat! riep God, hebt elkander lief!

Er is niets dat jullie verdeelt.

Maar zie, de hond en de kat,

Ze deden wat ze wilden,

Zover reikte Gods almacht niet.

En zo kwam de waarheid aan het licht:

De natuur wil niet luisteren,

De schepping is ongehoorzaam.