Productschap Vis: verkeerde cijfers over visserijvloten

Het Productschap Vis gaat de Europese Rekenkamer vragen om nader onderzoek naar de omvang van de visserijvloten van de EU-lidstaten. Volgens het schap baseert Brussel plannen tot inkrimping van onder meer de Nederlandse visvloot op verkeerde cijfers.

Staatssecretaris Faber (Visserij) heeft onlangs aangekondigd dat de Nederlandse visserij haar capaciteit moet beperken. Volgens de Europese ministers van Visserij dient Nederland zijn vloot met 40 procent in te krimpen. Het Productschap verzet zich tegen deze reductie.

Uit onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) voor het schap blijkt nu dat Nederland al jaren te hoge cijfers over de vlootcapaciteit aan Brussel verstrekt.

Volgens het nog niet gepubliceerde conceptrapport van het LEI rekent het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Vis (LNV) namelijk zogeheten `papieren licenties' mee. Papieren licenties zijn ongebruikte vangstrechten die een visser bijvoorbeeld bewaart voor zijn zoon.

Ook zouden Nederland en de EU verschillende maten hanteren, wat tot foute berekeningen heeft geleid. Volgens het LEI hadden Nederlandse kottervissers in 1969 recht op 178 zeedagen, in plaats van de toen gegunde 169. Alle latere regelingen zijn gebaseerd op de zeedagen uit dat basisjaar.

Volgens voorzitter D. Langstraat van het Productschap Vis bevestigen de conclusies van het LEI het vermoeden van de vissers dat de door Nederland opgegeven cijfers de vissers in het verleden ,,onnodig in een nadelige positie hebben geplaatst.''

Ook verwijst hij naar een rapport van de Europese Rekenkamer van december. Daaruit blijkt dat ieder land zijn eigen rekenmethode heeft en de Europese Commissie de opgegeven capaciteitscijfers van de lidstaten niet of nauwelijks controleert.

Staatssecretaris Faber zei gisteren in de Kamer dat het ministerie eveneens over nieuwe cijfers beschikt, maar dat het ,,zelfs met nieuwe, harde cijfers moeilijk is je gelijk te krijgen in Brussel.'' Volgens een woordvoerder van de staatssecretaris zou de vloot alsnog ingekrompen moeten worden.