Ontslag griffier van Zuid-Holland

Griffier A.Korff van de provincie Zuid-Holland krijgt ontslag. Gedeputeerde Staten hebben hier na twee maanden overleg met de betrokkene toe besloten. Korff, die na de publicatie van het rapport van de commissie-Van Dijk over het onverantwoorde bankieren door de provincie Zuid-Holland op non-actief werd gezet, is in overleg met zijn raadsman akkoord gegaan met de ontslagregeling. De griffier wordt verweten dat hij niet adequaat heeft toegezien op de omvang die het bankieren door de provincie nam.