Nieuwe gedragscode schuldsanering

Particulieren met problematische schulden hoeven voortaan niet langer dan 36 maanden ,,te bloeden'' voor de aflossing ervan. De nieuwe gedragscode schuldregeling van de gezamenlijke kredietbanken beperkt de aflossing tot strikt deze periode.

De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) hanteert de code sinds twintig jaar. Daarin stond als termijn ,,in principe'' 36 maanden genoemd. Juist dat ,,in principe'' bracht schuldeisers er regelmatig toe om het bedrag tot op de laatste cent terug te eisen. Voorafgaand aan de aflossing wordt met de cliënt en de schuldeisers de eis vastgesteld, eerlijk verdeeld (pondspondsgewijs) over de verschillende eisers. Alle schuldeisers moeten met dat voorstel akkoord gaan. Vervolgens moet de cliënt, vaak iemand met een minimuminkomen, zich drie jaar lang aan de aflossing houden. Het bedrag dat dan eventueel nog rest, wordt kwijtgescholden. (ANP)