Minister: kansen IJzeren Rijn stijgen

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) sluit niet langer uit dat goederentreinen uit België en Duitsland over het historische tracé van de zogeheten IJzeren Rijn door het Limburgse natuurgebied De Meinweg zullen rijden.

Vooral België dringt er, met een verdrag uit 1839 in de hand, al geruime tijd op aan dat dit deel van de lijn weer wordt opengesteld. Eerder had Nederland steeds zeer afhoudend op deze suggestie gereageerd.

,,Ik acht de kans dat er treinen door De Meinweg zullen rijden aanzienlijk'', aldus de minister gisteren na overleg in Brussel met haar Belgische en Duitse collega's in de marge van de Europese Transportraad. Ze voegde er echter aan toe dat de treinen alleen op tijdelijke basis door het gebied zouden rijden.

De Nederlandse milieubeweging is er evenals de regionale en lokale autoriteiten in Limburg fel tegen gekant om de lijn weer in bedrijf te nemen.

Alvorens het zover is, zal Nederland echter nog een milieu-effect-rapportage (MER) laten uitvoeren. Op zijn vroegst in 2002 of 2003 zouden er vervolgens treinen over de IJzeren Rijn kunnen gaan rijden. Intussen, zo werden de bewindslieden het gisteren eens, zal er een definitief tracé worden uitgekozen. Daarbij liggen verschillende varianten voor. Zo zou er hetzij vlak ten zuiden, hetzij vlak ten noorden van De Meinweg een nieuw stukje spoor kunnen worden aangelegd, zodat de historische lijn tussen Antwerpen en Mönchengladbach grotendeels in tact zou blijven.

Een andere variant zou zijn om via Eindhoven en Venlo naar het Ruhr-gebied te gaan. Ook is nog mogelijk het oude tracé van de IJzeren Rijn te volgen tot Roermond en dan af te buigen naar Venlo. Die laatste twee routes komen ook voor de komende jaren in aanmerking, zolang de MER nog niet is afgerond. De route naar het Duitse overslagcentrum Duisburg is via Roermond en Venlo slechts 12 kilometer langer dan langs de oude route. Toch voelen de Belgen er weinig voor omdat er dan drie keer van locomotief moet worden gewisseld.

Van Belgische zijde bestaat er weinig begrip voor dat Nederland vasthoudt aan het doorlopen van langdurige procedures. Zij zouden liever zien dat er al op korte termijn vijftien treinen per dag door De Meinweg kunnen rijden. Nederland stelt echter dat het gebied valt onder de Europese habitat-richtlijn en daarom `MER-plichtig' is. De Belgen daarentegen voeren aan dat Nederland De Meinweg pas recent heeft aangwezen als natuurgebied. Juridisch gezien is het verdrag van 1839, dat België het recht van doorgang door Limburg verleent, volgens hen van groter belang. Op de achtergrond speelt mee dat België Nederland ter wille is geweest bij de vaststelling van het tracé van de HSL.