Meer reclame op komst

De Europese consument zal volgend jaar nog meer bedolven worden onder reclame-uitingen. Zenith Media, een bedrijf dat wereldwijd reclameruimte inkoopt voor zijn cliënten, verwacht dat de reclamebestedingen in Europa met ruim 6 procent zullen stijgen tot bijna 200 miljard gulden. Wereldwijd gaan de bestedingen met 6,5 procent omhoog naar bijna 690 miljard gulden, meldt Foodpress, het blad voor de levensmiddelenhandel.