Het gaat goed met de visserij. Waarom inkrimpen?

De vissers lachen de plannen van staatssecretaris Faber (Visserij) weg. Die wil, onder Europese druk, dat er minder of kleinere Nederlandse kotters komen. De vissers geloven niet in verdere vrijwillige vlootsanering. Ze vinden dat ze de afgelopen tien jaar al genoeg capaciteit hebben ingeleverd. En: het gaat de visserij momenteel te goed. Nederlanders zijn dol op vis. En nu verse vis ook in supermarkten ligt, is de vraag naar vis dit jaar met tien procent gestegen. Vissers meer laten vangen dan ze al doen, mag niet. En meer vangen dan er rondzwemt, kan niet. Viskweken is sinds eind jaren tachtig de oplossing.