Geen fusie TGA en schouwburg

Het college van B & W van Amsterdam is tegenstander van een fusie tussen de Stadsschouwburg en Toneelgroep Amsterdam (TGA). Wel zou de Stadsschouwburg, die nu nog onder de gemeente valt, op termijn moeten verzelfstandigen. Ook het nieuwe vlakke vloertheater, te bouwen achter de Stadsschouwburg, moet er volgens B & W komen.

De fusie werd voorgesteld in een door G. Lawson, ambtenaar van het ministerie van OCW, in februari uitgebracht rapport over de uitbreiding van de schouwburg met een zogeheten vlakke-vloertheater. Met het oog op een onafhankelijke programmering acht het college een fusie ,,een brug te ver''. Het ziet meer in een ,,intensieve samenwerking op het gebied van de programmering'', mogelijk op basis van ,,contractuele afspraken''. G. Korthals Altes, zakelijk leider van TGA en verklaard voorstander van een fusie, betreurt de afwijzing van B & W. ,,Ik vind het jammer, omdat het naar mijn mening de beste manier is om het Leidseplein nieuw leven in te blazen. Maar een halszaak vind ik het niet, het gaat ten slotte slechts om een organisatievorm. Veel belangrijker is, dat het vlakke-vloertheater er komt.''

Zodra de gemeenteraad heeft ingestemd met de bouw van het nieuwe theater, naar verwachting medio 2000, wil B & W een nieuwe directeur aanstellen. Sinds het vertrek in 1996 van Cox Habbema, berust de leiding bij interim-directeur H. van der Wolf. Wethouder voor Cultuur, mevrouw S. Bruines, is gevraagd voorstellen te ontwikkelen ter verzelfstandiging.