Eigen water eerst

De recente belastingplannen voor de volgende eeuw hebben de verzekeraars en het ministerie van Financiën flink uit elkaar gedreven. Het voornemen om de lijfrentes en kapitaalverzekeringen minder aantrekkelijk te maken is de verzekeraars wel een conflictje met de heren Zalm en Vermeend waard.

Ondanks deze geschillen stellen de verzekeraars zich deze week bijzonder ruimhartig op tegenover de regering. Het Verbond van Verzekeraars heeft deze week in eigen kring besloten met een regenwaterdekking te komen die bij overstromingen claims voor de overheid moeten voorkomen. ,,Ik snap niet dat Zalm dan nog zo gemeen tegen ons doet'', grapte de voorzitter van het Verbond.

Misschien heeft de bewindsman de polis goed gelezen, want bij een beetje overstroming zullen de verzekeraars niet thuis geven. Zo wordt de schade bij neerslag alleen vergoed wanneer de plaatselijke Erwin Kroll op één dag minimaal 40 millimeter in de omgeving van het object constateert of in twee dagen 55 millimeter.

En een dijkdoorbraak gaat de financiële middelen van de branche sowieso te boven, maar het overlopen van een dijk of kade kan wel worden vergoed. Daar wordt echter wel een beperking aan gesteld, want aan schade als gevolg van water uit de rest van de Europese Unie kunnen de verzekeraars natuurlijk niets doen.

,,Water niet afkomstig van in Nederland gevallen regen'' valt buiten de dekking, aldus het Verbond in een droge verklaring. Welke jurist durft het motto ,,eigen water eerst'' voor het Europese Hof te brengen?