Clinton vat uitval Jeltsin niet hoog op

De Amerikaanse president Clinton heeft lakoniek gereageerd op de scherpe uitval van zijn Russische ambtgenoot Jeltsin, gisteren in Peking. Hij neemt de uitval ,,niet al te serieus''.

Jeltsin zei gisteren, doelend op de Amerikaanse kritiek op de militaire campagne in Tsjetsjenië, dat Clinton ,,lijkt te zijn vergeten dat Rusland een grote mogendheid is die een kernwapenarsenaal bezit''. ,,Ik wil president Clinton vertellen dat hij alleen niet kan dicteren hoe de wereld moet leven, werken en spelen. Wij zijn het die dat dicteren.'' De opmerkingen waren gisteren al afgezwakt door de Russische premier Poetin, die in Moskou zei dat de Amerikaans-Russische relaties niet zijn verslechterd.

Clinton reageerde gisteren met de opmerking dat hij zich verplicht voelt zich te blijven uitspreken over zaken waarvan hij vindt dat ze verkeerd zijn, zoals het Russische offensief in Tsjetsjenië. Dat Rusland een kernmogendheid is, is Clinton ,,niet vergeten''. ,,Weet u, ik geloof niet dat hij [Jeltsin] is vergeten dat Amerika een grote mogendheid is toen hij het niet eens was met wat we in Kosovo deden'', aldus Clinton.

Clinton herhaalde zijn bezwaren tegen het Russische optreden in Tsjetsjenië. ,,Ik denk niet dat wat ze doen hun helpt bij het bereiken van hun doel. Het legitieme doel is de Tsjetsjeense rebellen te verslaan en het terrorisme in Rusland te stoppen. Ik denk niet dat het doel wordt bereikt door het verplaatsen van honderdduizenden burgers.'' Hij zei Jeltsins woorden ,,niet al te serieus'' te nemen en meer te letten op daden dan op woorden.

In China – het enige land dat Ruslands Tsjetsjenië-beleid steunt – braken Jeltsin en zijn Chinese ambtgenoot Jiang Zemin in een verklaring een lans voor het principe van de niet-inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van andere landen. ,,Geen land kan zich mengen in de aanvallen van een soevereine staat op binnenlands terrorisme'', aldus de twee leiders in een verwijzing naar de kwestie-Tsjetsjenië. ,,Rusland steunt China's principiële standpunt in het probleem-Taiwan. De Volksrepubliek China steunt de aanval van de Russische Federatie op de terroristische en separatistische activiteit van de Tsjetsjenen.'' In de verklaring wordt verder – in een verwijzing naar de oorlog van de NAVO tegen Joegoslavië – een aanval gedaan op landen die mensenrechten als excuus gebruiken om andere landen te bedreigen of aan te vallen. Jeltsin en Jiang Zemin ondertekenden drie grensakkoorden waarin de laatste grensgeschillen tussen beide landen werden geregeld. (Reuters, AFP, AP)