Carmiggelt 2

Met interesse heb ik in uw editie van 19 november het artikel `De grootmeester van het kleine' gelezen van Roelof van Gelder. Kennelijk heeft Van Gelder slechts de tijdloze stukjes gelezen die in de jaarlijkse bundels zijn opgenomen. Slechts weinigen – ik behoor voor wat dat betreft tot de uitverkorenen – hebben de beschikking over het gehele oeuvre van Carmiggelt, d.w.z. alle Kronkels, maar ook zijn film- en toneelkritieken, rechtbankverslagen, alles wat gepubliceerd is in de Vooruit, tot zelfs dat wat hij in zijn schoolkrant heeft geschreven. Dat alles geeft een veel beter beeld van hem, dan wat bekend is uit de jaarlijkse bundels. `Carmiggelt heeft gezorgd voor de opwaardering van de bruine kroeg, maar zijn helden zijn eruit verdwenen' lees ik. Dat mag in vele gevallen zo zijn, maar het was Carmiggelt zelf die al in 1961 schreef over het verdwijnen van de morsige kroegen.

Ik las verder dat er een fanclub actief is met een eigen mededelingenblad. Aan het einde van het artikel wordt het adres vermeld van het redactiesecretariaat van het Carmiggelt Nieuwstjesbulletin. Lezers zouden kunnen vermoeden dat hier ook het secretariaat van de fanclub is gevestigd, doch niets is minder waar. Het Nieuwstjesbulletin heeft niets te maken met de fanclub. Het redactiesecretariaat van de Carmiggeltvrienden (de fanclub dus, met 240 leden, van 20 tot 92 jaar) is gevestigd op het adres Schoolstraat 6 te 4306 CH Nieuwerkerk (Zld). De fanclub geeft het tijdschrift Speciaal voor Ons uit.