`Boete seksueel contact arts zelf betalen'

Een internist uit Sneek kan de schadevergoeding van ruim een ton die hij een patiënte heeft moeten betalen wegens seksuele contacten, niet verhalen op zijn aansprakelijkheidsverzekering. Dat heeft de Utrechtse rechtbank gisteren bepaald in een kort geding dat de arts tegen zijn verzekeraar had aangespannen.

De rechtbank in Leeuwarden veroordeelde de internist in maart tot het betalen van de schadevergoeding. De rechtbank was van mening dat de man seksueel contact met de vrouw had moeten vermijden. De vrouw had psychiatrische klachten en had een incestverleden.

De internist is tegen het vonnis in hoger beroep gegaan, maar heeft de boete inmiddels al wel moeten betalen. Hij eiste dit geld terug van zijn verzekeraar, plus nog bijna vijftigduizend gulden voor juridische kosten die hij had gemaakt. De arts heeft bij VVAA zowel een particuliere als een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De verzekeraar weigerde evenwel te betalen.

De president van de Utrechtse rechtbank was het met de verzekeraar eens. De polis stelt dat alleen die schade wordt vergoed die verband houdt met het bevoegd uitoefenen van het beroep van internist. Seksuele contacten van een arts met een patiënte kunnen volgens de president van de Utrechtse rechtbank niet als zodanig worden gekwalificeerd.

Uit het Utrechtse vonnis blijkt dat niet alle daders die worden veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding zich kunnen beroepen op een arrest van de Hoge Raad van een maand geleden. In dit arrest verplichtte de Hoge Raad verzekeraar Aegon tot betaling van een schadevergoeding van twee ton aan het slachtoffer van een caféruzie. Aegon was de WA-verzekeraar van de dader. Volgens de Hoge Raad had de dader zijn slachtoffer niet mishandeld met het oogmerk blijvend letsel toe te brengen.