Betere bescherming van klant op Internet

De OESO, de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling waarbij de geïndustrialiseerde landen zijn aangesloten, heeft maatregelen genomen om consumenten op Internet beter te beschermen. In Parijs presenteerde de OESO gisteren een pakket maatregelen dat ervoor moet zorgen dat de klant die on-line boodschappen doet evenveel bescherming geniet als een klant die in een winkel koopt. Secretaris-generaal Donald Johnston van de OESO noemde de handleiding een keerpunt voor de elektronische commercie: ,,Zonder het vertrouwen van de consument zal e-handel nooit zijn mogelijk potentieel realiseren.''