Bedrijven willen dodenweg verbreden

Vier bedrijven in Friesland zijn bereid de verdubbeling van de `dodenweg' N31 tussen Harlingen en Zurich (kop Afsluitdijk) te voorfinancieren en uit te voeren. Verdubbeling van de zeer gevaarlijke weg staat niet in het rijkswegenplan.

Op de negen kilometer lange tweebaansweg vonden in vijf jaar tijds achttien dodelijke ongelukken plaats. In juli kwamen bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto nog twee vrouwen en drie kinderen om het leven. Twee jaar geleden werden al diverse veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder een inhaalverbod, waarschuwingsborden, een snelheidsbeperking en radarcontroles.

Verdubbeling van de weg, waar per etmaal elfduizend auto's over rijden, staat niet in het rijkswegenplan. Minister Netelenbos liet deze zomer weten dat de provincie de verdubbeling zelf moet betalen. De kosten worden geschat op 150 tot 160 miljoen gulden.

Ingenieursbureau Oranjewoud uit Heerenveen, Ballast Nedam Grond en Wegen uit Surhuisterveen, architectenbureau Alynia uit Harlingen en het Leeuwarder aannemersbedrijf De Opbouw hebben een plan voor verdubbeling voorgelegd aan burgemeester C. Arlman van Harlingen. Zij willen de kosten voorfinancieren en die in 2015, als de weg mogelijk op het rijkswegenplan komt, tegen de dan geldende kosten van 225 miljoen gulden bij het rijk in rekening brengen. Volgens Philipse zou de weg in 2005 vierbaans kunnen zijn als het rijk de constructie goedkeurt.

Volgens R. Philipse van Ballast Nedam uit Surhuisterveen is het idee geboren uit ,,maatschappelijke betrokkenheid''. Het is volgens hem vanuit veiligheidsoogpunt ,,belachelijk'' dat de tweebaansweg nog steeds niet is verdubbeld. Dit zou naar zijn mening niet alleen een veiliger verkeerssituatie opleveren, maar tevens een stimulans zijn voor Harlingen en de hele Friese economie.

Woordvoerder S. Brandsma van de gemeente Harlingen zegt elk initiatief toe te juichen dat leidt tot een snelle aanpak van de `dodenweg'. ,,Dit plan is natuurlijk heel mooi. Maar als gemeente kunnen we alleen lobbyen in Den Haag. We hebben geen beslissingsbevoegheid. Verkeer en Waterstaat beslist.''