Zelfstandigen 2

De gedwongen indeling van zelfstandigen in het ziekenfonds is niet de eerste onrechtvaardige maatregel die deze groep belastingbetalers treft. Dit jaar is de WAZ ingevoerd, een gedwongen arbeidsongeschiktheidsverzekering waaraan nauwelijks meer rechten ontleend kunnen worden dan aan de bijstand, maar waar zelfstandigen dus wel een forse premie voor moeten betalen.

In mijn geval – met een belastbaar jaarinkomen van 34.772 gulden – is die premie 2.093 gulden. Nu ik gedwongen in het ziekenfonds moet, zal mij dat 1.117 gulden méér aan premies gaan kosten dan bij mijn particuliere verzekering. In totaal ben ik binnen één jaar dus 3.216 gulden méér kwijt aan premies. Dat betekent een lastenverzwaring van omstreeks 34 procent.

Het voorstel waarbij de ondernemer zelf mag bepalen welke van de laatste drie belastbare inkomens als uitgangspunt genomen zal worden, zet geen zoden aan de dijk omdat de onevenredige lastenverzwaring blijft bestaan.