Winstval bij koperproducent Affinerie

De Duitse koperproducent Norddeutsche Affinerie heeft in zijn eind september afgesloten boekjaar de winst voor belasting zien dalen met 39 procent tot 96 miljoen mark (112 miljoen gulden). Het bedrijf had aanvankelijk een winst voor belasting voorspeld van 100 miljoen mark. De omzet nam af van 2,2 tot 2,3 miljard mark. Norddeutsche Affinerie verwacht dat de resultaten in het lopende boekjaar zullen herstellen. (Bloomberg)