WERKGEVERS

Behalve voor de betrokken patiënt zelf is een korte wachttijd voor een behandeling van diens kwaal ook in het belang van werkgevers en hun verzekeraars. Zij hebben er financieel baat bij als een werknemer zo kort mogelijk uit de roulatie is. Dat komt door een aantal wettelijke regelingen:

Loondoorbetaling De Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (WULBZ) verplicht werkgevers zieke werknemers ten minste 70 procent van hun loon door te betalen gedurende maximaal twaalf maanden. De WULBZ is ingevoerd om werkgevers te prikkelen het ziekteverzuim onder werknemers te beperken. Via CAO-afspraken is de loondoorbetaling gewoonlijk zelfs op 100 procent gesteld.

Een werknemer die ziek thuis is, kost een werkgever al gauw 200 gulden per dag, aldus directeur I. Ruys van het reïntegratiebedrijf Keerpunt. ,,Elke week tijdwinst levert dus minimaal duizend gulden op.'' De meeste werkgevers (zo'n 80 procent) hebben bij commerciële verzekeraars ziekteverzuimverzekeringen afgesloten om zich tegen dit risico in te dekken. Grotere bedrijven dragen het risico meestal zelf. Bijkomende kosten heeft een werkgever ook als hij zich genoodzaakt ziet voor de zieke werknemer een vervanger in dienst te nemen.

Arbeidsongeschiktheid De Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Pemba) regelt sinds begin 1998 de financiering van de WAO. Werkgevers betalen een basispremie die voor alle werkgevers gelijk is plus een gedifferentieerde premie die verschilt per bedrijf. Naarmate meer werknemers van een bedrijf in de WAO terechtkomen, zal de werkgever meer premie moeten betalen. Bedrijven waarvan weinig werknemers een beroep doen op de WAO, worden beloond met een lagere premie. Werkgevers zijn daardoor zelf meer financieel aansprakelijk voor de WAO-lasten die ontstaan, als hun werknemers in de WAO terechtkomen. De werkgever heeft er dus baat bij als de werknemer tijdig geneest, waardoor hij weer aan het werk kan in plaats van na een jaar in de WAO te komen. Een reïntegratiebedrijf kan de werkgever daarbij helpen. Dat moet ervoor zorgen dat zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk gaan, zo nodig in deeltijd in plaats van voltijd, eventueel op een andere werkplek als de eigen functie te zwaar is geworden en desnoods bij een ander bedrijf, wanneer bij de eigen werkgever geen vervangend werk voorhanden is. Een deel van de kosten die dat met zich meebrengt, hoeft de werkgever niet zelf te betalen, want de wetgever heeft een subsidieregeling in het leven geroepen via de Wet REA (reïntegratie van arbeidsgehandicapten).