Vragen en twijfel in Kamer over HSL

De Tweede Kamer koestert steeds meer twijfels over het plan van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) om de naar verwachting lucratieve exploitatie van de hogesnelheidslijn-zuid (HSL-Zuid) openbaar aan te besteden. Daardoor zouden de Nederlandse Spoorwegen dit contract kunnen mislopen.

Het Tweede-Kamerlid Hofstra (VVD), tot nu toe de meest geharnaste bondgenoot van minister Netelenbos voor een openbare aanbesteding, liet gisteren weten dat ook hij ,,aarzelingen'' heeft gekregen. ,,De NS mag dat HSL-contract best van ons hebben'', zei Hofstra, ,,maar alleen niet tegen elke prijs.''

Het CDA, GroenLinks en D66 hadden al eerder verklaard dat ze liever zagen dat Netelenbos eerst nog eens met de NS zou gaan praten over een onderhandse gunning van het contract.

De PvdA is niet tegen een openbare aanbesteding maar wenst eerst nog opheldering van Netelenbos over een aantal zaken.

Netelenbos stelde de NS dit najaar in staat als eerste een bod uit te brengen op de exploitatie van het binnenlandse deel van de HSL-Zuid, dat wil zeggen op treinen van bijvoorbeeld Amsterdam naar Eindhoven die een deel van dat traject over HSL-spoor rijden. De NS verbreedde dit bod ongevraagd tot alle HSL-treinen, inclusief de doorgaande HSL-treinen vanuit Amsterdam naar Brussel en verder. Een door Netelenbos aangestelde commissie van wijzen verklaarde dit bod niet ontvankelijk en bovendien financieel en kwalitatief ondermaats. Netelenbos verwierp daarop het bod.

Hofstra stelde gisteren dat er nog te veel onduidelijkheden bestaan en dat de communicatie tussen Netelenbos en de NS te wensen overlaat. Ook betwijfelde hij of de commissie van wijzen, die door Netelenbos werd betaald en nauw met het ministerie samenwerkte, wel onafhankelijk genoeg was.

Na een besloten gesprek gisteren met de Nederlandse Spoorwegen over hun verworpen eerste bod op de HSL-Zuid zei Hofstra dat hij in onzekerheid verkeert over de kwestie.

Volgens Hofstra kan de Kamer, die zelf nog altijd geen inzage heeft gehad in het bod van de NS, de situatie op het moment niet goed beoordelen.

,,Iedereen staat nu tegenover iedereen'', aldus Hofstra. ,,Ik stel daarom voor om het bod van de NS nog eens door een onafhankelijk iemand te laten beoordelen, bij voorbeeld door SER-voorzitter Wijffels.''