Toch Nix

Ze heetten Niet Nix en zouden de binnen de PvdA heersende structuren doorbreken. Het was jong, dynamisch en soms wild. Binnengehaald door toenmalig partijvoorzitter Rottenberg die zag dat het goed was. Ze kregen hun blad, ze kregen hun website, ze kregen hun festivals, maar kregen geen echte macht. Toen het op het kiezen van een nieuwe voorzitter aankwam, moesten de kandidaten van Niet Nix het afleggen tegen de gevestigde orde.

Ze heetten Opschudding en zouden de binnen D66 bestaande heersende structuren doorbreken. Het was jong en vooral beschaafd. Ze kregen hun website en hun discussiebijeenkomsten en kregen een beetje macht. ,,Diverse Opschudders en gelijkgestemden zijn de afgelopen maanden in officiële partijfuncties gekozen'', meldt het laatste persbericht.

Niet Nix en Opschudding. Beide stoppen nu. Niet Nix kan volgens eigen zeggen niet meer de bijdrage aan de vernieuwing van de PvdA leveren, die ze wilden leveren. Opschudding zal, eveneens volgens zeggen, het vernieuwingsproces voortaan van binnenuit blijven aanjagen.

De revolutie is al afgeblazen voordat zij goed en wel is begonnen. Opnieuw is bewezen: 1999 is geen 1966. De mars gaat niet meer door de instituties, maar langs de instituties. De jonge revolutionair van nu is veranderingsmanager geworden. Druk, druk, druk, snel op weg naar het volgende account.