Studiehuis 3

Graag wil ik, leerling uit 4 VWO, ingaan op de problemen rond het studiehuis. Ik ben groot voorstander van de Tweede Fase. De politiek moet daar vooral niet aan gaan sleutelen. Leerlingen moeten eerst naar zichzelf kijken, voordat ze met een hoop heisa stakingen en dergelijke gaan organiseren. Ik merk dat het overgrote deel van de leerlingen de tijd die ze op school hebben niet nuttig gebruiken. Bij sommige vakken wordt bij mij in de klas maar door een kwart van de leerlingen doorgewerkt en de rest is met andere dingen bezig, zoals kletsen en spelletjes doen op de grafische rekenmachine. Het zijn juist de klasgenoten die dat doen, die nu gaan staken. Als ik mijn tijd op school efficiënt gebruik, heb ik vrij weinig huiswerk. Ik werk in totaal véél minder dan 40 uur per week aan school. Ik besteed misschien 33 uur per week aan mijn schoolwerk, en dan hoef ik in de vakanties eigenlijk niets te doen. Daar komt dan nog bij dat ik lid ben van de leerlingenraad, iets wat toch ook tijd kost. Dat heb ik allemaal meegerekend in die 33 uur.

Ook het argument dat de vakken ANW, CKV1, Duits1 en Frans1 onnodig zijn en voor een zwaardere last zorgen verwerp ik, in ieder geval voor het VWO. Vroeger was op de meeste scholen biologie in 4 VWO verplicht, net als Frans en Duits. In plaats van 3 uur per week biologie is er nu ANW gekomen en in plaats van 3 uur per week Frans en 3 uur per week Duits zijn de vakken Duits1 en Frans1 ingevoerd. Het is dus niet méér, maar een andere invulling aan die vakken.

De kosten van de boeken zijn inderdaad toegenomen. Waar ik het niet mee eens ben zijn de boze reacties over CKV1 en de kosten daarvan. Leerlingen hebben bonnen van in totaal 35 gulden gekregen voor dit vak, én een CJP. Ik moet in totaal 6 culturele dingen gedaan hebben. Daarbij telt óók een fietstocht langs historische boerderijen mee. Dat kost helemaal niks. Als je nu zoiets 2 keer doet, heb je nog 35 gulden te besteden voor 4 culturele activiteiten. In veel plaatsen organiseren muziekscholen ook nog concerten. Vaak met een entree van 5 gulden. Er is dan nog 30 gulden voor 3 culturele activiteiten over.

De term proefkonijn klopt ook niet. Immers, de proefkonijnen zitten nu al in 5 Havo/VWO. Zij waren degenen die vorig jaar met de Tweede Fase zijn begonnen. De problemen die toen zijn ontstaan, zijn in goed overleg opgelost. Iedereen heeft toen water bij de wijn gedaan en zo was de Tweede Fase voor die leerlingen wel aanvaardbaar. Waarom nu dan niet voor de huidige 4de-klassers?

De belangrijkste reden dat de Tweede Fase is ingevoerd, is dat er vroeger veel afhakers waren in het eerste jaar van het HBO en WO. Mijn vraag aan de tegenstanders van de huidige Tweede Fase is dan ook: Wat hebben jullie liever, twee of drie jaar lang iets harder werken of stranden in je vervolgopleiding?

    • Guus Harms