Studiehuis 2

Bij de plannen voor de Tweede Fase is uitgegaan van een studiebelasting van 1.600 uur per jaar: 40 weken van 40 uur.

In de praktijk telt een schooljaar ongeveer 33 lesweken en een examenjaar telt er ongeveer 26. Voor een docent en dus voor een leerling betekent dit dat hij zijn tijdschema op die praktijk gaat maken en niet op die 40 weken. Zo komt het dat een leerling ongeveer 50 uur per week belast wordt. Voor zijn docent betekent het dat hij een hoog tempo moet opleggen.

Hopelijk wordt dit aspect meegenomen in het onderzoek van de inspectie naar de studiebelasting in de Tweede Fase.

    • C.P. Alkemade